• slider

Các lớp tiếng Đức

Khóa học tiếng Đức Đức
Khóa học tiếng Đức Đức Khóa học tiếng Đức Đức bao gồm các khóa học mùa hè cung cấp một cơ hội tuyệt vời để "Vừa học vừa làm". Các hoạt động giải trí góp phần tìm hiểu lẫn nhau và khám phá môi trường xung quanh ..
Học tiếng Đức thông qua truyền hình
Học tiếng Đức thông qua truyền hình Học tiếng Đức thông qua truyền hình, giống như phim ảnh, chương trình truyền hình là một cách tuyệt vời để giúp bạn có được hình dung đẹp nhất về nước Đức. Đồng thời cách học tiếng Đức trực tuyến...
Học tiếng Đức